Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Eye tracking - analýza sledování pohybu očí, behaviorální analýza
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Železný Miloš

Detail

Eye trackery (skenery očních pohybů) zaznamenávají pohyb očí a sledují úhel pohledu, který promítají do tzv. scénické kamery. Předmětem zadání je organizace experimentů a analýza dat, zahrnující zpracování obrazových dat a/nebo jejich vyhodnocení. Cílem je mimo jiné behaviorální analýza chování člověka při mezilidské komunikaci a její využití při návrhu způsobů interakce člověka se strojem. Typickou otázkou, na kterou by výsledky experimentů mohly odpovědět, je kolik procent času při komunikaci člověk sleduje oči/ústa osoby, se kterou komunikuje, u znakové řeči pak oči/ústa/ruce. Z toho lze například při návrhu syntézy znakové řeči odvodit, zda se více soustředit na animaci rukou, artikulaci ústy či oční kontakt.