Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: zadáno
Dokončeno:
Zadavatel: Škach Jan

Detail

*Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení*


Cílem práce je studium a návrh autonomního řízení malých RC autíček na
závodní dráze pomocí zpětnovazebního učení.

Zpětnovazební učení umožňuje návrh regulátoru na základě zkušeností bez
znalosti modelu systému. Autíčko se samo učí strategii řízení na základě
pokusů tak, aby byly splněny návrhové požadavky, například na minimální
čas projetí jednoho okruhu. Více o zpětnovazebním učení na:
https://webdocs.cs.ualberta.ca/~sutton/book/ebook/the-book.html

Úkoly:
Seznámení se s danou úlohou
Vytvoření simulačního modelu systému
Studium a implementace jednoduchých algoritmů návrhu řízení
Ověření algoritmů v simulaci a na reálném modelu

K práci je zapotřebí znalost Matlabu. 


*Autonomous control of RC cars by reinforcement learning*


A goal of the project is to design an autonomous control of small RC
cars racing on a track using reinforcement learning. The car learns the
control policy based on trials such that the control aims are satisfied,
for example time minimization for passing a racing lap. More about
reinforcement learning:
https://webdocs.cs.ualberta.ca/~sutton/book/ebook/the-book.html

Reinforcement learning enables to design a controller based on
experience without knowledge of system dynamics.

Tasks:
Study of the problem
Design of a simulation model of the system
Study and design of simple control algorithms
Verification of algorithms through computer simulations and real model

Knowledge of Matlab is required.