Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Segmentace jater z CT snímků s využitím tvarového modelu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Jiřík Miroslav

Detail

Cílem práce je vytvořit tvarový model jater, který bude přispívat ke zlepšení segmentace jaterního parenchymu. Výhodou je znalost Pythonu, potřebné medicínské detaily se student bez potíží naučí "za chodu".
 
Plzeňská fakultní nemocnice provádí každý rok desítky operačních zákroků na játrech. Naším cílem je navrhovat algoritmy pro usnadnění a zkvalitnění předoperačního vyšetření a tím snížovat zátěž pacienta i lékaře při výkonu.
 
operace
 
Často pracujeme s daty z výpočetní tomografie nebo magnetické rezonance. Úkolem studenta je nad nimi řešit konkrétní (dobře definovaný) problém, který je zvolen dle řešitelova naturelu a domluvy. Příkladem je: nalezení jater v CT, statistické vyhodnocení odstínu jednotlivých tkání, nalezení portálí žíly uvnitř jater atd. V případě zájmu studenta lze rozšířit práci do rozsahu bakalářské nebo diplomové práce. Výsledky pak budou mít praktický dopad na předoperační vyšetření před resekčními zákroky na játrech.