Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Hierarchické metody shlukování v akustickém prostoru.
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2014/2015
Zadáno: zadáno Tomáš Jindáček
Dokončeno: dokončeno 2015/2016
Zadavatel: Zajíc Zbyněk

Detail

Student nastuduje metody shlukování a jeho úkolem bude implementace těchto metod pro vytvoření shlukovacího stromu. Výstupem této práce bude strom parametrů akustického modelu pro použití v úloze rozpoznávání řeči.