Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Segmentace jater pro počítačovou podporu chirurgických zákroků
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Jiřík Miroslav

Detail

Téma je motivováno společným projektem ZČU a Fakultní nemocnice Plzeň. Jeho cílem je vytvoření počítačové podpory při resekčních zákrocích na játrech. Zejména jde o odhad objemu zbytkové části a resekátu. Na KME je pak vyvíjen model průtoku krve orgánem (perfúze).

Studentská práce bude zaměřena na řešení problému oddělení jater od ostatních tkání v datech z CT a MRI. Na tento krok pak navazuje segmentace cév v objemu orgánu.