Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Automatické určení vstupu portální žíly do jater
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno
Dokončeno:
Zadavatel: Jiřík Miroslav

Detail

Vstupem úlohy jsou CT řezy pacientem. Z nich je již existujícím algorimem vytovřena objemová segmentace (3D matice) jater a portální žíly, která do nich vstupuje. Výstupem je graf cévního stromu s vrcholem na vstupu do jater. Dosud užívaná metoda určení vstupu nepracuje zcela spolehlivě. Cílem práce je tedy navrhnout metodu novou, případně navrhnout úpravu celého segmentačního procesu. Pracovním prostředím je Python. Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti z medicíny.

 
Práce se provádí v rámci spolupráce s fakultní nemocnicí v Plzni. Výsledky budou mít praktický dopad na předoperační vyšetření před resekčními zákroky na játrech. 
 
V případě zájmu studenta lze rozšířit práci do rozsahu bakalářské nebo diplomové práce.