Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Návrh a konstrukce souřadnicové frézky s krokovými motory
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Lukasz Frydlewicz
Dokončeno: dokončeno 2014/2015
Zadavatel: Jelínek Libor

Detail

Cílem práce je komplexní vývoj mechanické i elektrické části malé souřadnicové frézky s použitím dostupných krokových motorů a snímačů, spolu s návrhem a vytvořením vhodné elektronické řídicí jednotky a vizualizačního software na PC.