Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Vizualizace víceosého sériového manipulátoru v prostředí Virtual Reality Toolbox softwarového nástroje Matlab
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Hrdina Jan
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Švejda Martin

Detail

Pokyny pro vypracování:

  1. Sestavte simulační model víceosého seriového manipulátoru v nástroji SimMechanics v Matlabu.
  2. Seznamte se s prostředím Virtual Reality Toolbox (VRML viewer, VRML editor, …).
  3. Sestavte virtuální model víceosého sériového robotu z dodaných komponent (součásti robota exportované do VRML (Virtual Reality Modeling Language) z nákresu v CADu) a propojte virtuální model ze simulačním modelem v SimMechanicsu.
  4. Ověřte funkčnost vizualizace pro jednoduchý pohyb koncového efektoru robota (přímka, kružnice,…)
  5. K práci bude přiložen videozáznam prokazující funkčnost virtuálního modelu a jeho propojení na model simulační.

Literatura:

  • M.  Goubej, M. Švejda: Řízení pohybu manipulátoru AGEBOT ve dvou osách, výzkumná zpráva k projektu MPO FR-TI1/174 (FR-TI1_174_4-2DPohyb.pdf)  
  •  Součásti robota exportované do VRML z nákresu v CADu
  • Robert Grepl: Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics (Univerzitní knihovna Bory)