Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: HLA systém, klasifikace HLA antigenů
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: BIO
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno A10B0845P
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Houdová Lucie

Detail


- stručný přehled HLA systému
- klasifikace HLA antigenů
- význam HLA typizace pro výběr dárce kostní dřeně