Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Aplikace teorie fuzzy množin v automatickém řízení
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Jendželovská Lenka
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Tůma František