Přejít na obsah

Telefonní informační systém o výsledcích přijímacích zkoušek

Úvod

Západočeská univerzita v Plzni jako jediná vysoká škola v ČR již od roku 2000 poskytuje svým uchazečům o studium doplňkovou možnost získání informací po telefonu o vykonané přijímací zkoušce. Vedle možnosti získat zprávu o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách ZČU, lze potřebnou informaci získat též pomocí telefonu. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně. Po vytočení telefonního čísla 377 63 8800 (726 91 8800) automat formou nápovědy vyzve syntetickým hlasem k zadání potřebných identifikačních údajů, a pak z informačního serveru univerzity přečte všechny v dané chvíli dostupné údaje o výsledku přijímací zkoušky.

Jak systém funguje?

Technické řešení systému vyžaduje počítač, který je připojen k počítačové síti a zároveň prostřednictvím speciální karty k telefonní síti, takže může obsluhovat najednou i několik telefonních hovorů. Základem systému je interpret jazyka VoiceXML vybavený modulem TTS (text-to-speech - hlasová syntéza textu na řeč) a modulem rozpoznávání souvislé mluvené řeči. Jazyk VoiceXML je snadno modifikovatelný, rozšířitelný a lze jej dynamicky generovat např. pomocí serverového skriptovacího jazyka PHP, jako tomu je v našem případě. Načtený VoiceXML dokument je zpracován interpretem, jeho obsah pak přenesen k uživateli syntetickým hlasem. Uživatel zadává informace resp. ovládá systém buď tónovou volbou nebo hlasovým povelem. VoiceXML interpret tedy komunikuje s moduly, které umí obsluhovat telefonní hovor, "poslouchat" tónovou volbu (DTMF), rozumět hlasovému povelu a převést libovolný text na řeč.

schema
(MP3 ke stažení)
Flash Player

Ukázka rozhovoru s telefonním informačním systémem

Od roku 2004 hlasový server podporuje až dvanáct hovorů současně. Tyto linky současně využívá více aplikací, např. přihlašování studentů na zkoušky. Linky jsou připojeny k PC Dual XEON pomocí telefonních karet AVM ISDN controller C2 & AVM ISDN controller C4. Dokumentový server je umístěn na CIVu.

Výsledky a statistiky za rok 2004

Přijímací zkoušky na Západočeskou univerzitu v Plzni probíhaly od května 2004. Služba byla nabídnuta studentům na fakultě aplikovaných věd, elektrotechnické, strojní, ekonomické, pedagogické a humanitních studií. V období od 3. května 2004 do 23. července 2004 telefonní systém zpracoval 3211 hovorů. 75% volajících se zaregistrovalo na první pokus. Ostatní se zaregistrovali na více pokusů, nebo se nezaregistrovali (pravděpodobně z důvodu nedostatečné informmace, že budou komunikovat s "úmělým systémem", a tak neměli přpraven svůj identifikační údaj - univerzitní číslo). Uživatelé mohli systém ovládat, resp. zadat univerzitní číslo, buď pomocí klávesnice telefonu, nebo hlasem. Tónovou volbu využili v 78% případů, hlas sloužil jako vstup ve 22% případů. Zajímavostí je, že uchazeči technických oborů preferovali zadávání informací tónovou volbou, ktežto humanitně zaměření jedinci preferovali hlasové ovládání.