Skip to content

University VoiceXML information system

We are sorry, this page is in Czech language only at this moment. We are translating our website in these days.
Thank you for your patience

Úvod

Západočeská univerzita v Plzni jako jediná vysoká škola v ČR již od roku 2000 poskytuje svým uchazečům o studium doplňkovou možnost získání informací po telefonu o vykonané přijímací zkoušce. Vedle možnosti získat zprávu o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách ZČU, lze potřebnou informaci získat též pomocí telefonu. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně. Po vytočení telefonního čísla 377 63 8800 (726 91 8800) automat formou nápovědy vyzve syntetickým hlasem k zadání potřebných identifikačních údajů, a pak z informačního serveru univerzity přečte všechny v dané chvíli dostupné údaje o výsledku přijímací zkoušky.

Jak systém funguje?

Technické řešení systému vyžaduje počítač, který je připojen k počítačové síti a zároveň prostřednictvím speciální karty k telefonní síti, takže může obsluhovat najednou i několik telefonních hovorů. Základem systému je interpret jazyka VoiceXML vybavený modulem TTS (text-to-speech - hlasová syntéza textu na řeč) a modulem rozpoznávání souvislé mluvené řeči. Jazyk VoiceXML je snadno modifikovatelný, rozšířitelný a lze jej dynamicky generovat např. pomocí serverového skriptovacího jazyka PHP, jako tomu je v našem případě. Načtený VoiceXML dokument je zpracován interpretem, jeho obsah pak přenesen k uživateli syntetickým hlasem. Uživatel zadává informace resp. ovládá systém buď tónovou volbou nebo hlasovým povelem. VoiceXML interpret tedy komunikuje s moduly, které umí obsluhovat telefonní hovor, "poslouchat" tónovou volbu (DTMF), rozumět hlasovému povelu a převést libovolný text na řeč.

schema
(MP3 ke stažení)
Flash Player

Ukázka rozhovoru s telefonním informačním systémem

Od roku 2004 hlasový server podporuje až dvanáct hovorů současně. Tyto linky současně využívá více aplikací, např. přihlašování studentů na zkoušky. Linky jsou připojeny k PC Dual XEON pomocí telefonních karet AVM ISDN controller C2 & AVM ISDN controller C4. Dokumentový server je umístěn na CIVu.

Výsledky a statistiky za rok 2004

Přijímací zkoušky na Západočeskou univerzitu v Plzni probíhaly od května 2004. Služba byla nabídnuta studentům na fakultě aplikovaných věd, elektrotechnické, strojní, ekonomické, pedagogické a humanitních studií. V období od 3. května 2004 do 23. července 2004 telefonní systém zpracoval 3211 hovorů. 75% volajících se zaregistrovalo na první pokus. Ostatní se zaregistrovali na více pokusů, nebo se nezaregistrovali (pravděpodobně z důvodu nedostatečné informmace, že budou komunikovat s "úmělým systémem", a tak neměli přpraven svůj identifikační údaj - univerzitní číslo). Uživatelé mohli systém ovládat, resp. zadat univerzitní číslo, buď pomocí klávesnice telefonu, nebo hlasem. Tónovou volbu využili v 78% případů, hlas sloužil jako vstup ve 22% případů. Zajímavostí je, že uchazeči technických oborů preferovali zadávání informací tónovou volbou, ktežto humanitně zaměření jedinci preferovali hlasové ovládání.