Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky

 

 + / - Prototypy, uplatněné metodiky, autorizovaný software

 + / - Výzkumné zprávy, závěrečné zprávy

Liška, J. and Janeček, E. and Georgiev, V. and Krutina, A. and Holík, M. : Vývoj HW pro měření kmitů bandážovaných lopatek . ZČU v Plzni; Škoda Power, s.r.o., 2011.
Jelínek, L : Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR . ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s., 2010.
Lukáš Machlica and Jan Vaněk : UWB system description for NIST SRE 2010 . 2010 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop, p. 180-182, NIST USA, 2010.
L. Machlica and J. Vaněk : UWB system description: EVALITA 2009 . Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, vol. XI., 2009.
Fialová, A. : Analýza časových řad provozu ES s ohledem na jejich zdroje pro zajištění maximální kvality dat . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 33, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Šimandl, M. and Duník, J. and Král, L. : Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis . p. 73, University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen, 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. : Model výpadků pro analytické výpočty . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 15, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. and Novák, O. : Model výpadků pro analytické výpočty a simulace . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 18, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Fialová, A. and Janeček, E. : Stanovení technických potřeb podpůrných služeb . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 30, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Hodík, J. and Vokřínek, J. and Bečvář, P. and Kout, J. and Pěchouček, M. : e-Cat, Prototype of Members Profiling and Competency Management Tool . Series of Research Reports, vol. GL 187/06, p. 49, Gerstner Laboratory, Department of Cybernetics Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Prague, 2006.
Pecherková, P. and Nagy, I. and Duník, J. : Odhad délky kolon . 1M0572, p. 37, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, Praha, 2005.
Šimandl, M. and Hering, P. : Methods for training and structure selection of neural networks . p. 38, University of West Bohemia, Pilsen, 2004.
Šimandl, M. and Flídr, M. and Straka, O. and Švácha, J. : Nonlinear filtering toolbox . p. 18, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

 + / - Poloprovozy, ověřené technologie

Tychtl, Z. and Ircing, P. and Legát, M. and Grůber, M. and Krňoul, Z. : Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Železný, M. and Krňoul, Z. : Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Krňoul, Z. and Železný, M. : Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Pražák, A. and Tychtl, Z. and Psutka, J. and Radová, V. : Trenažér pro trénování stínových řečníků . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením . Západočeská univerzita v Plzni, RexControls s.r.o., 2006.
Šmídl, L. and Krňoul, Z. and Železný, M. : 2D animace artikulace pro MMS . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.
Schlegel, M. and Balda, P. : Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697 . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.), 2005.