Přejít na obsah

Záznam Pohybu Znakového Jazyka ve 3D

Projekt rozšiřuje portfolio jazykových zdrojů dostupných v ELG přidáním datové sady a vyhledávacího nástroje pro český znakový jazyk. Projekt řeší aktuální problém, kterým je kritický nedostatek kvalitních dat nezbytných pro výzkum a následné nasazení technik strojového učení v této oblasti. Jako výstup projekt v současné době poskytuje největší kolekci znakového jazyka získanou nejmodernější technologií 3D záznamu lidského těla a umožňuje budoucí úspěšné nasazení komunikačních technologií, zejména strojového překladu a syntézy znakového jazyka.

motion capture sign language