Přejít na obsah

Projekt ELJABR

Projekt ELJABR (ELiminace JAzykových BaRiér handicapovaných diváků České televize) byl odstartován 1. 7. 2006 a ukončen 30. 9. 2011. Na projektu spolupracovala Laboratoř počítačového zpracování řeči (katedra kybernetiky) na Západočeské univerzitě v Plzni a firma SpeechTech, s.r.o. Cílem projektu bylo eliminovat jazykové bariéry dvou skupin handicapovaných televizních diváků ČT. První skupinu tvoří diváci, kteří jsou sluchově postiženi a kteří při sledování televizních programů využívají skryté titulky. Tento cíl byl řešen nasazením nově vyvinutých a speciálně přizpůsobených systémů automatického rozpoznávání řeči zejména při titulkování „živých“ pořadů. V případě druhé handicapované skupiny jde o starší nebo mentálně postižené diváky, kteří nejsou schopni vnímat doprovodný zvuk, vadí jim snížená srozumitelnost reálných dialogů, případně i doprovodná hudební a efektová složka. Při řešení této úlohy byla využita technologie počítačové syntézy řeči (jde o vytvoření paralelní zvukové stopy bez rušivých složek).

První ukázka se vztahuje k problematice automatického titulkování "živých" televizních pořadů. Již v průběhu řešení projektu byl připraven systém, který převádí do titulků přímo akustickou zvukovou stopu z televizních přenosů schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Systém byl nejprve testován v rok a půl trvajícím reálném experimentálním provozu a od května 2010 je toto titulkování provozováno jako služba, kterou pro ČT zajišťují řešitelé projektu. Celkem již bylo odvysíláno přes 600 hodin přenosů se skrytými titulky. Zpoždění titulků je dáno systémem jejich zpracování, kdy je nejprve připraven celý titulek na základě zvukové stopy pořadu a teprve poté je zařazen do vysílání na straně ČT.

(WMV ke stažení: Ukázka 1)
Flash Player
Ukázka 1 - Automatické titulkování přenosů schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Další ukázkou, která je z experimentálního vysílání, je systém pro titulkování s využitím stínového řečníka (stínový řečník je člověk, který přemlouvá reálné dialogy svými vlastními slovy). Tímto způsobem je titulkován pilotní pořad - Otázky Václava Moravce. Další pořady ČT vybrané pro stínové přemlouvání jsou postupně připravovány k vysílání. Zpoždění titulků se kvůli systému jejich zpracování pohybuje kolem pěti sekund.

(WMV ke stažení: Ukázka 2)
Flash Player
Ukázka 2 - Titulkování pořadu Otázky Václava Moravce.

Druhým hlavním cílem projektu bylo navrhnout a realizovat systém pro automatické vytváření alternativní doprovodné zvukové stopy televizního vysílání. Tato zvuková stopa je určena zejména pro diváky s různým sluchovým (nebo mentálním) postižením, tj. pro diváky, kteří mají problémy s vnímáním zvukové stopy současných televizních pořadů (vadí jim snížená srozumitelnost reálných dialogů, případně i doprovodná hudební a efektová složka). Stopa je vytvářena automaticky ze skrytých titulků TV vysílání pomocí speciálně upravené technologie počítačové syntézy řeči. Vytvářená stopa obsahuje pouze syntetickou řeč neutrálního charakteru (bez emotivní či expresivní složky) s klidným tempem a dynamikou, bez rušivé podkresové složky – tj. bez šumů a ruchů, hudby a jiných efektů na pozadí. Uvedení výsledků do reálného provozu této tematicky druhé části projektu je pouze věcí technické připravenosti České televize. S prvním experimentálním vysíláním se počítá ještě do konce roku 2011.

(AVI ke stažení: Ukázka 3)
Flash Player
Ukázka 3 - Ukázka doprovodné zvukové stopy s mícháním více hlasů.
(AVI ke stažení: Ukázka 4)
Flash Player
Ukázka 4 - Ukázka doprovodné zvukové stopy s jedním hlasem.