Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení planárního paralelního robota
Typ práce: Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Jaroslav Mráz
Dokončeno: dokončeno 2009/2010
Investor: Švejda Martin

Detail

Požadavky na studenta:

  • nastudování základních úloh při řešení paralelní robotiky (dopředná a zpětná kinematická úloha, singularity, pracovní prostor, ...)
  • návrh algoritmu pro optimalizaci konstrukčních rozměrů planárního paralelního robota se dvěma stupni volnosti