Skip to content

Automatic Natural Language Processing (SZPJ)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Ircing Pavel
Lecturer: Ircing Pavel
Practical lesson lecturer: Ircing Pavel

Annotation

Course objectives:
The goal of the course is to explain the basic concepts and methodology of the automatic natural language processing (language
modeling, part--of-speech tagging, machine translation, etc.). Students will be able to analyse simple tasks pertaining to this domain and design and implement corresponding algorithms. 

Requirements on student
Seminar work - processing of a language corpus using an existing software for automatic language analysis, analysis of the results in a written report. 

Content
1. Introduction, overview of the terminology.
2.-3. Levels of (automatic) language processing - orthography, morphology, syntax and semantics, machine translation.
4.-5. Language modeling (prediction of the most probable word sequences).
6.-7. Part-of-speech tagging.
8.-9. Syntactic analysis.
10.-11. Machine translation.
12.-13. Semantic analysis - representation of the sentence meaning in the form of tectogrammatical structures. 

Syllabus

1. Úvod, přehled základních pojmů.
2.-3. Úrovně (strojového) zpracování jazyka - ortografie, morfologie, syntaxe a sémantika, strojový překlad.
4.-5. Jazykové modelování (predikce nejpravděpodobnějších posloupností slov).
6.-7. Značkování slovními druhy.
8.-9. Syntaktická analýza.
10.-11. Strojový překlad.
12.-13. Sémantická analýza - reprezentace významu vět v podobě tektogramatických struktur. Requirements

Semestrální práce - zpracování jazykového korpusu některým z existujících programů pro automatickou analýzu jazyka, rozbor výsledků v referátu.