Skip to content

SW Development for Automotive Industry (SWAP)

Credits: 3 ( Lectures: 1, Practical lessons: 1)
Semester: ZS
Ending: zp
Guarantor: Balda Pavel
Lecturer: Balda Pavel
Practical lesson lecturer: Balda Pavel

Annotation

Course objectives:
The course has two goals. The first is to familiarize the student with software development principals in automotive industry, its specifics and necessities on quality, robustness and safety of delivered software. 
The second is to introduce the student into corporate environment, its procedures and tools, which are standardized in automotive companies. 


Requirements on student
The student must attend and participate in practicums. At the end of the semester, the student must participate in presentation of group's project. 

Content
Specifics of the SW development for the Automotive industry, quality assurance, V model, Requirements analysis, specification, design HW layer, MW layer, application layer, AUTOSAR standard, implementation, static and dynamic code checking reviews, MISRA checks, unit tests, SW metrics, SW integration and integration tests SiL testing, SW tests HiL testing, application data parameters, Safety aspects safety classification of the automotive systems, SW implementation of different safety levels, SW releases, SW projects planning Master plan, SW project and release plan, Problem management, connection between system and SW development, specifics of the SW development in the maintenance phase. 

Syllabus

Specifika vývoje SW pro automobilový průmysl, zabezpečení kvality, V model, analýza požadavků, specifikace, design HW vrstva, MW střední vrstva SW, aplikační vrstva, AUTOSAR standard, implementace, statická a dynamická analýza kódu review, kontrola kódu vůči MISRA pravidlům, unit testy, SW metriky, SW integrace a integrační testy SiL testování, SW testy HiL testování, aplikační data parametry, Safety aspekty bezpečnostní klasifikace automobilových systémů, SW implementace různých bezpečnostních úrovní, SW releasy, plánování SW projektů Master plán, plán SW releasů, řízení řešení problémů, napojení vývoje systému a SW, specifika SW vývoje ve fázi údržby. Requirements

Aktivní účast na cvičeních. Závěrečná prezentace skupinového projektu. Literature

  • Doporučená: Pinker, Jiří. Mikroprocesory a mikropočítače. 2004. ISBN 80-7300-110-1. 
  • Doporučená: Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 1. díl. 2009. ISBN 978-80-7232-383-8.