Skip to content

Structural Pattern Recognition (SMR)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Železný Miloš
Lecturer: Železný Miloš
Practical lesson lecturer: Ircing Pavel

Annotation

Artificial intelligence and pattern recognition - categorization. Comparison of feature-based and structural methods. Motivation for structural approach to the solution of recognition tasks. Pattern description, primitives, relations, automatas, grammars. Criteria of selection of primitives and relations, examples. Structural pattern complexity and recognition process complexity: relationship. Structural pattern analysis: structural and syntactic methods. Recognition procedures and deformation models for structurally distorted patterns. Structural analysis with error correction. Use of semantic information in the structural approach to pattern recognition. Combination of feature-based and structural methods. Application of structural methods. Recognition of experimental relations, pictures and scenes. Control strategy of pattern analysis, the role of knowledge. Automatic inference of structural descriptions of pattern classes.

Syllabus

Příklady probírané na cvičení:

 1. konstrukce nedeterministického konečného automatu pro danou regulární gramatiku - příklad 
 2. konstrukce deterministického konečného automatu ekvivalentního s daným nedeterministickým konečným automatem - příklad
 3. konstrukce regulární gramatiky pro daný konečný automat - příklad
 4. převod bezkontextové gramatiky na Chomského normální formu 
 5. konstrukce nedeterministického zásobníkového automatu pro danou bezkontextovou gramatiku - příklad
 6. konstrukce bezkontextové gramatiky pro daný nedeterministický zásobníkový automat - příklad
 7. syntaktická analýza metodou shora dolů, backtracking - příklad
 8. syntaktická analýza metodou zdola nahoru, backtracking - příklad
 9. syntaktická analýza algoritmem Cocke-Younger-Kasami - příklad
 10. syntaktická analýza Earleyho algoritmem - příklad
 11. stanovení pravděpodobností pravidel pro stochastickou gramatiku na základě trénovací množiny - příklad
 12. konstrukce rozšířené gramatiky pro syntaktickou analýzu s opravou chyb - příklad
 13. inference kanonické regulární gramatiky -  příklad
 14. inference kanonické regulární gramatiky formálních derivací - příklad


Requirements

 • Vypracování semestrální práce - zadání zde
 • Zápočtový test - stejné typy příkladů jako na cvičení, doba trvání 90 minut, max. 60 bodů
 • Zkouškový test - teoretické otázky, max. 60 bodů

Výsledné hodnocení:
Maximální počet bodů je 120

celkový počet bodů výsledná známka
 100-120  1
   80-99  2
   60-79  3


Průběžné výsledkyLiterature

Kepka J., Psutka J.: Strukturální metody rozpoznávání : umělá inteligence

Přepsané přednášky založené na těchto skriptech jsou ke stažení zde.


Text
Files to download

Files .GIF
strom.gif
Files .PDF
Smr-130924.pdf
Files .PS
cvic1.ps
cvic2.ps
cvic3.ps
cvic4.ps
cvic5.ps
cvic6.ps
cvic7.ps
cvic8.ps
Files .TXT
47.txt