Skip to content

Defence of Bachelor Thesis (OKŘTB)

Credits: 0 ( Lectures: 0, Practical lessons: 0)
Semester: LS
Ending: zk
Guarantor: Psutka Josef

Annotation

Syllabus

Od studentů se vyžaduje předložení bakalářské práce v písemné formě, její ústní prezentace a obhajoba získaných výsledků. Requirements

Obhajoba bakalářské práce před státní zkušební komisí.