Skip to content

Thesis Tutorial IC (BPIK)

Credits: 12 ( Lectures: 0, Practical lessons: 0)
Semester: LS
Ending: zp
Guarantor: Psutka Josef

Annotation

The elaboration of Bachelor thesis is a necessary condition for acceptance for the Bachelor state final exam in the field "Intelligent man - machine communication".
The Bachelor thesis is set by the professional department in agreement with the Faculty Regulation for State Final Exams.

Requirement for obtaining the course credit is active participation in consultations for working out the thesis and providing the thesis to its supervisor in required by him level of elaboration. 

Student independently solves problems of the assigned bachelor's work and, after completion, student submits it as the Bachelor's thesis in a written form. 

Syllabus

Student samostatně řeší problematiku v zadané bakalářské práci a předkládá ji v písemné formě. Requirements

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování. Literature

  • Doporučená: Určí vedoucí bakalářské práce, dle zadání./ Given by the thesis supervisor, considering the topic..