Skip to content

Agent Technologies (AGT)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Ircing Pavel
Lecturer: Ircing Pavel
Practical lesson lecturer: Ircing Pavel

Annotation

The goal of the course is to give a basic overview of approaches, methods and algorithms used for design and development of multiagent systems. 

 • Introduction to agent and multiagent systems - definition of an agent, 
 • multiagent system characteristics. 
 • Intelligent autonomous agents, reactive agents, reasoning agents. 
 • Communication and knowledge sharing between agents (languages and 
 • communication protocols). 
 • Introduction to game theory. 
 • Agent interaction, collective decision making, cooperative and 
 • non-cooperative strategies. 
 • Auctions, voting procedures, negotiation. 
 • Machine learning in multiagent systems. 
 • Practical applications of multiagent systems. 
Credit: term assignment, mastering of the curriculum. 
Exam: knowledge corresponding to the extent of the course; oral and written examination on the subject requested 

Syllabus

 • Úvod do agentových a multiagentových systémů - definice pojmu agent, 
 • charakteristiky multiagentových systémů. 
 • Inteligentní autonomní agenty, reaktivní agenty, uvažující agenty. 
 • Komunikace a sdílení znalostí mezi agenty (jazyky a komunikační protokoly). 
 • Základy teorie her. 
 • Interakce mezi agenty, kolektivní rozhodování, kooperativní a 
 • nekooperativní strategie. 
 • Aukce, hlasovací systémy, vyjednávání. 
 • Strojové učení v agentových systémech. 
 • Praktické aplikace agentových systémů. 


Requirements

Zápočet: semestrální práce, aktivní zvládnutí probírané látky 
Zkouška: kombinovaná písemná a ústní zkouška v rozsahu znalostí přednášené a procvičené látky. Literature

 • Doporučená: Wooldridge, Michael J. An introduction to multiagent systems. Chichester, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2. 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 2. Praha, 1997. ISBN 80-200-0504-8 . 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 3. Praha, 2001. ISBN 80-200-0472-6. 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 4. Praha, 2003. ISBN 80-200-1044-0.