Přejít na obsah

Strojové zpracování přirozeného jazyka (SZPJ)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Ircing Pavel
Přednášející: Ircing Pavel
Cvičící: Ircing Pavel

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami strojového zpracování přirozeného jazyka (jazykové modelování,
značkování slovními druhy, strojový překlad, apod.). Studenti budou schopni analyzovat jednoduché úlohy této domény a navrhnout a vytvořit odpovídající algoritmy. 

Přehled látky

1. Úvod, přehled základních pojmů.
2.-3. Úrovně (strojového) zpracování jazyka - ortografie, morfologie, syntaxe a sémantika, strojový překlad.
4.-5. Jazykové modelování (predikce nejpravděpodobnějších posloupností slov).
6.-7. Značkování slovními druhy.
8.-9. Syntaktická analýza.
10.-11. Strojový překlad.
12.-13. Sémantická analýza - reprezentace významu vět v podobě tektogramatických struktur. Požadavky

Semestrální práce - zpracování jazykového korpusu některým z existujících programů pro automatickou analýzu jazyka, rozbor výsledků v referátu.