Přejít na obsah

Strukturální metody rozpoznávání (SMR)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Železný Miloš
Přednášející: Železný Miloš
Cvičící: Ircing Pavel

Anotace

Umělá inteligence a úlohy rozpoznávání - zařazení. Srovnání příznakových a strukturálních metod, motivace strukturálního přístupu k řešení úloh rozpoznávání. Popis analyzovaných obrazů, primitiva, relace, automaty, gramatiky. Kriteria výběru primitiv a relací, příklady. Strukturální složitost analyzovaných obrazů a složitost rozpoznávacího procesu - souvislosti. Strukturální analýza obrazů, strukturální a syntaktické metody. Rozpoznávací procedury a deformační modely pro strukturálně deformované obrazy, strukturální analýza s opravou chyb. Využití sémantické informace ve strukturálním přístupu k rozpoznávání, kombinace příznakových a strukturálních metod. Aplikace strukturálních metod, rozpoznávání experimentálních závislostí, snímků a scén. Řídicí strategie analýzy obrazů, úloha znalostí. Automatická inference strukturálních popisů tříd obrazů.

Přehled látky

Příklady probírané na cvičení:

 1. konstrukce nedeterministického konečného automatu pro danou regulární gramatiku - příklad 
 2. konstrukce deterministického konečného automatu ekvivalentního s daným nedeterministickým konečným automatem - příklad
 3. konstrukce regulární gramatiky pro daný konečný automat - příklad
 4. převod bezkontextové gramatiky na Chomského normální formu 
 5. konstrukce nedeterministického zásobníkového automatu pro danou bezkontextovou gramatiku - příklad
 6. konstrukce bezkontextové gramatiky pro daný nedeterministický zásobníkový automat - příklad
 7. syntaktická analýza metodou shora dolů, backtracking - příklad
 8. syntaktická analýza metodou zdola nahoru, backtracking - příklad
 9. syntaktická analýza algoritmem Cocke-Younger-Kasami - příklad
 10. syntaktická analýza Earleyho algoritmem - příklad
 11. stanovení pravděpodobností pravidel pro stochastickou gramatiku na základě trénovací množiny - příklad
 12. konstrukce rozšířené gramatiky pro syntaktickou analýzu s opravou chyb - příklad
 13. inference kanonické regulární gramatiky -  příklad
 14. inference kanonické regulární gramatiky formálních derivací - příklad


Požadavky

 • Vypracování semestrální práce - zadání zde
 • Zápočtový test - stejné typy příkladů jako na cvičení, doba trvání 90 minut, max. 60 bodů
 • Zkouškový test - teoretické otázky, max. 60 bodů

Výsledné hodnocení:
Maximální počet bodů je 120

celkový počet bodů výsledná známka
 100-120  1
   80-99  2
   60-79  3


Průběžné výsledkyLiteratura

Kepka J., Psutka J.: Strukturální metody rozpoznávání : umělá inteligence

Přepsané přednášky založené na těchto skriptech jsou ke stažení zde.


Text
Soubory ke stažení

Soubory .GIF
strom.gif
Soubory .PDF
Smr-130924.pdf
Soubory .PS
cvic1.ps
cvic2.ps
cvic3.ps
cvic4.ps
cvic5.ps
cvic6.ps
cvic7.ps
cvic8.ps
Soubory .TXT
47.txt