Přejít na obsah

Lineární systémy 1 (LS1)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Goubej Martin
Přednášející: Goubej Martin
Cvičící: Čech Martin, Goubej Martin

Anotace

Příklady spojitých reálných dynamických systémů, matematické modely, stavová reprezentace, linearizace. Vlastnosti lineárních dynamických systémů, modální analýza. Řiditelnost, pozorovatelnost, minimální realizace, ekvivalence, stabilita. Přenosová funkce (matice), elementární členy, algebra blokových schémat. Dynamické odezvy, impulzní a přechodová funkce, konvoluční integrál, frekvenční odezva, frekvenční přenos, frekvenční charakteristiky (Bode, Nyquist). Regulační obvod, struktura, zpětná vazba. Stabilita, kriteria stability (Hurwitz, Nyquist aj.), kritické zesílení, robustnost ve stabilitě. Metoda geometrického místa kořenů. Číslicové regulační obvody.

Přehled látky

Informace o předmětu jsou také na portále - portal.zcu.czText

Stránky cvičení LS1Soubory ke stažení

Soubory .PDF
LS1-Ucebni-texty-2010.pdf
LS1_Ucebni_texty_2011.pdf