Přejít na obsah

Člověk a nové technologie (CNT)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Ircing Pavel

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s novými technologiemi zejména v oblasti rozšiřování lidských kognitivních schopností (human cognitive enhancement), moderních komunikačních technologií, umělé inteligence a počítačových věd. Jádrem kurzu je aktivní zapojení studentů do výuky formou samostatných či skupinových projektů, v nichž studenti představí svůj návrh na konkrétní systém human enhancement, a to včetně komplexní analýzy společenského a kulturního dopadu tohoto systému. Kurz dále studentům nabídne praktické demonstrace vybraných technologií a konzultace s odborníky v daných oblastech.

Přehled látky

nové technologie a koncept člověka; transhumanismus a jeho opozice; problematika human enhancement; možnosti kognitivního, fyzického a morálního vylepšování člověka technologickými prostředky; umělá inteligence a lidské zdraví; ambient intelligence; individuální a společenské koeexistence člověka a stroje; kyborgizace člověka; demonstrace moderních komunikačních technologiíPožadavky

  • Zápočet - aktivní práce na seminářích, odpřednášený referát na dané téma, při nedostatečné účasti zápočtový test z doporučené literatury.
  • Zkouška - obhajoba seminární práce.


Literatura

  • Základní: Hansell, Gregory R.; Grassie, William. H+/- : transhumanism and its critics. Philadelphia : Metanexus, 2011. ISBN 978-1-4568-1566-0.
  • Základní: Pickering, Andrew. The cybernetic brain: sketches of another future. Chicago : University of Chicago Press, 2010. ISBN 978-0-226-66789-8.
  • Rozšiřující: Wiener, Norbert. The human use of human beings : cybernetics and society. New York : Da Capo Press, 2010. ISBN 978-0-306-80320-8.
  • Doporučená: Moravec, Hans. Mind children : the future of robot and human intelligence. Cambridge : Harvard University Press, 1988. ISBN 0-674-57618-7.
  • Doporučená: Naam, Ramez. More than human : embracing the promise of biological enhancement. 1st ed. New York : Broadway, 2005. ISBN 0-7679-1843-6.
  • Doporučená: Schneider, Susan. Science fiction and philosophy : from time travel to superintelligence. 1st pub. Chichester : John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-1-4051-4907-5.