Přejít na obsah

Automatické řízení 2 (AŘ2)

Kredity: 3 ( Přednášky: 2, Cvičení: 1)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Tůma František
Přednášející: Tůma František
Cvičící: Tůma František

Anotace

Kurs AŘ2 tvoří nadstavbu kursu AŘ1. Buduje teorii lineárních diskrétních systémů: diskretizace spojitého signálu, diskrétní čas, perioda vzorkování. Diskrétní systém a jeho popis: diferenční rovnice, přenos v Z-transformaci, stavová reprezentace. Dynamické a frekvenční vlastnosti diskrétních systémů, stabilita. Číslicový PID regulátor, struktura a funkce. Logické systémy: syntéza KLO, minimalizace, realizace. Fuzzy systémy: lingvistický popis fuzzifikace, inference, defuzzifikace. Nelineární systémy: popis, typy nelinearit, Ljapunovova teorie stability.

Přehled látky

Stránky AŘ2 jsou od 7.2.2008 umístěny na portálu ZČU (portal.zcu.cz), proto budou veškeré aktuální informace, studijní materiály pouze tam.


Zde umístěné dokumenty nemusí být aktuální!