Přejít na obsah

Automatické řízení 1 (AŘ1)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Tůma František
Přednášející: Tůma František
Cvičící: Tůma František, Hanzlíček Zdeněk, Škarda Radek

Anotace

Kurs AŘ1 buduje ucelenou teorii automatického řízení spojitých lineárních dynamických systémů. Systém a jeho vnější-vnitřní popis, počítačové simulace. Základní typy řízených soustav a jejich dynamické vlastnosti - statická, přechodová, impulsní a frekvenční charakteristika, identifikace parametrů. Transformace blokových schemat. Stabilita - algebraická a frekvenční kritéria. Kvalita - integrální kritéria. Geometrické místo kořenů. Syntéza optimálních zpětnovazebních řídicích systémů pro průmyslové aplikace, regulátor PID a jeho optimální nastavení.

Přehled látky

Stránky AŘ1 jsou od 12.12.2007 umístěny na portálu ZČU (portal.zcu.cz), proto budou veškeré aktuální informace, studijní materiály pouze tam.Zde umístěné dokumenty nemusí být aktuální!Soubory ke stažení

Soubory .PDF
Meda4.pdf Meda snadno a rychle
ot_cv.pdf Sbírka příkladů
Soubory .ZIP
frekchar.zip M-file pro výpočet frekvenční charakteristiky