Přejít na obsah

Aplikace kybernetiky ve strojírenství (AKS)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Janeček Eduard
Přednášející: Jakl Jan
Cvičící: Jakl Jan

Anotace

Kybernetický systém, informační vazby a zpracování informace. Víceúrovňová struktura (vrstvový model) systémů řízení procesů a strojů. Technické a softwarové prostředky vrstvy instrumentace (snímače a akční členy), vrstvy řízení regulačního a logického typu, vrstvy procesního a dispečerského řízení a jejich vazby na nadřazené produkční systémy a manažerské řízení. Lineární dynamické systémy (LDS) a jejich vnější popisy: diferenciální rovnice, přenos, charakteristiky přechodová, impulsní a frekvenční, bloková schemata soustav. Vnitřní pospis lineárních dynamických systémů a základy jejich modelování. Základní úloha automatické regulace, typy regulátorů. Stabilita regulačních soustav a podmínky vzniku kmitání. Principy návrhu regulačních soustav. Metody návrhu řízení regulačního typu. Technické a programové prostředky pro realizaci regulačních soustav. Nelinearity v regulačních soustavách. Kombinační a sekvenční automaty. Prostředky pro jejich návrh a realizaci. Normy pro návrh a realizaci systémů řízení regulačního a logického typu. Senzory, programovatelné automaty, průmyslové PC a akční členy v průmyslových soustavách. Sériové komunikace v průmyslových soustavách, otevřený protokol, Profibus.

Přehled látky

1. Co je to kybernetika? Základní pojmy.

2. Metody popisu lineárnách dynamických systémů - LDS.

3. Elementární LDS, frekvenční přenos.

4. Algebra blokových schémat, vnitřní popis LDS.

5. Modelování LDS.

6. Stabilita LDS.

7. Základy zpracování deterministických signálů.

8. Základy zpracování stochastických signálů, aplikace časo-frekvenčního 

zpracování signálů v energetice.

9. Kybernetické systémy s dvoustavovými veličinami.

10. Programovatelné logické automaty.

11. Úvod do teorie řízení.

12. Rekonstrukor stavu, stavový regulátor.

13. Příprava na zkoušku.Soubory ke stažení

Soubory .ZIP
AKS_2021.zip