Přejít na obsah

Agentové technologie (AGT)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Ircing Pavel
Přednášející: Ircing Pavel
Cvičící: Ircing Pavel

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled přístupů, method a algoritmů používaných při návrhu multiagentových systémů. 

Přehled látky

 • Úvod do agentových a multiagentových systémů - definice pojmu agent, 
 • charakteristiky multiagentových systémů. 
 • Inteligentní autonomní agenty, reaktivní agenty, uvažující agenty. 
 • Komunikace a sdílení znalostí mezi agenty (jazyky a komunikační protokoly). 
 • Základy teorie her. 
 • Interakce mezi agenty, kolektivní rozhodování, kooperativní a 
 • nekooperativní strategie. 
 • Aukce, hlasovací systémy, vyjednávání. 
 • Strojové učení v agentových systémech. 
 • Praktické aplikace agentových systémů. 


Požadavky

Zápočet: semestrální práce, aktivní zvládnutí probírané látky 
Zkouška: kombinovaná písemná a ústní zkouška v rozsahu znalostí přednášené a procvičené látky. Literatura

 • Doporučená: Wooldridge, Michael J. An introduction to multiagent systems. Chichester, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2. 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 2. Praha, 1997. ISBN 80-200-0504-8 . 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 3. Praha, 2001. ISBN 80-200-0472-6. 
 • Doporučená: Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence 4. Praha, 2003. ISBN 80-200-1044-0.