Přejít na obsah

Projekt UIA5 (PUIA5)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: ZS/LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Šmídl Luboš

Anotace

Projekt je zadáván z oblasti studované specializace "Umělé inteligence a Automatizace". Účelem projektu je, aby student prokázal schopnost
- Samostatné analýzy a vymezení problému
- Kritického zhodnocení možných přístupů
- Práce s odbornou literaturou a demonstrace dosud získaných vědomostí a dovedností při řešení problému
- Posouzení vhodnosti vybraných metod řešení
- Kritické zhodnocení dosažených výsledků
- Písemného zpracování a ústní prezentace dané problematiky

Přehled látky

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.
Prezentace a obhajoba práce.Požadavky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů v oblasti teorie systémů, zpracování signálů, automatického řízení, umělé inteligence a j.
Projekt může být orientován do průmyslové, vědecko-výzkumné či výukové oblasti.
Student řeší pod vedením konzultanta problém, odpovídající dosaženému stupni vzdělání.
Důraz je kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.Literatura

  • Doporučená: Literaturu doporučí garant projektu./ Literature recommended by the project guarantor..
  • Doporučená: www.kky.zcu.cz.