Přejít na obsah

Projekt UIA4 (PUIA4)

Kredity: 3 ( Přednášky: 0, Cvičení: 30)
Semestr: LS
Zakončení: zp
Garant: Švec Jan

Anotace

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů v oblasti studované specializace "Umělé inteligence a Automatizace". Student pod vedením konzultanta řeší jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Individuální úlohy v rozsahu návrhu a aplikace základních analogových a číslicových systémů pro průmyslovou automatizaci s použitím vhodných vývojových prostředků. Aplikace teorie automatického řízení na fyzikálních modelech a úlohách z průmyslové praxe.Požadavky

Vyřešená individuální aplikovaná úloha a zpracovaná technická dokumentace.Literatura