Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Economic Dispatch Problem in Smart Grid: vliv topologie sítě na rychlost konvergence k optimálnímu řešení
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: zadáno Markéta Česalová
Dokončeno: dokončeno 2022/2023
Investor: Kubíček Karel

Detail

Pokyny pro vypracování:

  • Seznamte se s pojmy grafové teorie a jejich vztahem k multiagentnímu řízení. Popište struktury grafů.
  • Co je to Laplacian a matice sousednosti a jaký mají vztah k nalezení consensu v grafu/síti.
  • Seznamte se s problematikou Economic Dispatch Problem in Smart Grid a jakým způsobem lze alokovat výkon mezi N generátorů tak, aby výsledná cena za MWh byla minimální.
  • Vyberte si jeden algoritmus, který je schopný tento problém vyřešit a ten zpracujte.
  • Sestavte několik příkladů s různou topologií sítě (kruh, hvězda…), na kterých ověříte Vámi vybraný algoritmus a analyzujete rychlost konvergence k optimálnímu řešení pro každý příklad.
  • Výsledky mezi sebou porovnejte a proveďte diskuzi, co mělo jaký vliv na výsledky a rychlost konvergence.