Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: HLA systém, klasifikace HLA antigenů
Typ práce: Projekt 4
Obor: BIO
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno A07495
Dokončeno: dokončeno
Investor: Houdová Lucie

Detail


- stručný přehled HLA systému
- klasifikace HLA antigenů
- význam HLA typizace pro výběr dárce kostní dřeně