Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody vyhledávání informací
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2017/2018
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajícová Lucie

Detail

    Úkolem bude prostudovat základy oblasti vyhledávání informací, seznámit se se současným stavem, blíže se seznámit s vybranou metodou a naprogramovat ji. Metoda bude vybrána podle zájmu studenta a podle obtížnosti vhodné pro zadávaný typ práce.