Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Transformace volně dostupných hlasů do systému ARTIC
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Tihelka Daniel

Detail

Cílem práce je transformovat volně dostupné soubory s řečovými daty do formátu podporovaného systémem TTS ARTIC (viz http://www.kky.zcu.cz/cs/research-fields/acoustic-speech-synthesis). Práce víceméně obnáší nastudování struktury souboru s řečovými daty (obvykle je dokumentována) a extrakci těchto dat ze souboru na disk ve formě vhodné k dalšímu zpracování.

Požadavky:

  • schopnost algoritmizace,
  • orientace v reprezentaci dat v počítači (16/32/64bit číslo, atd.)
  • programování v Pythonu,
  • chuť přemýšlet.