Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce změny hlasu u pacientů po operačním zákroku v oblasti krku
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Matoušek Jindřich

Detail

Student se aktivně zapojí do aplikace řečových technologií v lékařské praxi. Úloha je motivována požadavkem FN Motol v Praze. Náplní práce bude navhnout a vyvinout algoritmus pro porovnání řečových signálů pořízených od pacientů před a po operačním zákroku v oblasti krku. Cílem bude zjistit, zda vlivem operačního zákroku došlo ke změně hlasových charakteristik pacientů.

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP).

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat;
  • samostatnost;
  • programování (Python).

Zdroje informací:

  • spolupráce s FN Motol v Praze
  • zkušenosti a nápady vedoucího.