Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Clustering, shlukování textů - třídění dokumentů podle jejich podobnosti
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2017/2018
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajícová Lucie

Detail

Cílem práce bude použít shlukovací metody na množinu textových dokumentů a snažit se je roztřídit podle různých témat.

V případě projektu půjde o testovaní různých parametrů zadaných metod, v případě bakalářské nebo diplomové práce bude součástí i samostatné nastudování některých metod a jejich implementace.