Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Syntéza řeči na grafické kartě
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Tihelka Daniel

Detail

Předmětem práce je prověřit možnosti reimplementace vybraných elementárních výpočtů tak, aby probíhaly akcelerovaně na GPU. Součástí výsledku bude také provedení "benchmarku" s cílem zjistit velikost urychlení nebo zpomalení oproti klasické CPU implementaci.

Požadavky:

  • alespoň záklay programování v nějakém objektovém jazyce (java, C++)
  • chuť a ochota samostatně pracovat

Zdroje informací:

Řešením projektu se budete spolupodílet na vývoji českého systému konverze textu na řeč ARTIC a svou prací přispějete ke zdokonalení tohoto systému.