Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Prověření vhodnosti použití CELT kodéru ke snížení velikosti řečových dat
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Tihelka Daniel

Detail

Předmětem práce je experimentální využití CELT kodéru (viz http://en.wikipedia.org/wiki/CELT) ke kompresi kusů řečového signálu (krátké úseky). Konkrétně by se jednalo o tyto kroky:

 • vyseparování částí řečových signálů (lze použít např. Matlab)
 • jejich zakomprimování, každý zvlášť (je třeba vytvořit jednoduchý prográmek integrující volně dostupnou knihovnu s CELT kompresí, viz http://celt-codec.org/)
 • zjištění kompresního poměru (prosté porovnání velikostí)
 • dekomprese signálů (opět prográmek s CELT knihovnou)
 • jejich zřetězení do výsledku (např. v Matlabu)
 • porovnání kvality promluvy vytvořené zřetězením původních signálů a signálů po kompresi/dekompresi (poslechové testy)

Požadavky: 

 • schopnost programovat,
 • alespoň základní znalost programování v C
 • čtení zdrojů v AJ,
 • chuť přemýšlet.

Zdroj informací: 

 • zkušenosti, nápady a rady vedoucího,
 • Internet.

Řešením projektu se budete spolupodílet na vývoji českého systému konverze textu na řeč ARTIC a svou prací přispějete ke zdokonalení tohoto systému.