Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Vytvoření českého hlasu se slovenským akcentem pro systém syntézy řeči
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Matoušek Jindřich

Detail

Cílem této práce bude vytvořit nový český hlas se slovenským akcentem vhodný pro využití v českém systému syntézy řeči ARTIC (http://artic.zcu.cz). K dispozici bude nahraný korpus slovenského hlasu. Práce bude spočívat v analýze stávajícího slovenského korpusu, vytipování a odstranění (popř. přemapování) slovenských fonémů a vytvoření nového inventáře českého (resp. československého) hlasu. Předpokládá se, že výsledný hlas bude český se slovenským akcentem.

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP). Téma je ideální rozpracovat v některém z projektů 4, 5 nebo BP a pokračovat v jeho řešení v navazujícím projektu nebo DP.

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost algoritmizace a programování (nejlépe Python)
  • znalost slovenštiny vítána (není nutné)

Zdroj informací:

  • odborná literatura (dodá vedoucí);
  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • internet.

Řešením projektu se budete spolupodílet na vývoji českého systému konverze textu na řeč ARTIC a svou prací přispějete ke zdokonalení tohoto systému. Více informací o systému naleznete na artic.zcu.cz a www.speechtech.cz.