Přejít na obsah

Rozpoznávání - s učitelem (supervised)

  • NN
  • KNN
  • NaiveBayes
  • SVM

 

 

Klasifikátory Matlab

nb = NaiveBayes.fit([1 2 1 1 2 7 8 7 8]',[1 1 1 1 1 2 2 2 2]')

nb.predict([2 2 3 11]')

 

http://www.mathworks.com/help/stats/index.html#btq_uq5

 

Klasifikátory Python

from sklearn import datasets

iris = datasets.load_iris()

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

gnb = GaussianNB()

y_pred = gnb.fit(iris.data, iris.target).predict(iris.data)

print("Number of mislabeled points : %d" % (iris.target != y_pred).sum())

 

http://scikit-learn.org/dev/modules/naive_bayes.html#naive-bayes

 

Rozpoznávání - bez učitele (Unsupervised)

 


Vstup: data

Výstup: číslo shluku

Cíl: roztřídit neznámá vstupní data do n tříd

Shlukování

Priklad na shlukovani pomoci k-means algoritmu naleznete zde

clusterdata (data, 3)

vstupní soubor
2.jpg

výsledek

3.jpg

Klasifikace


vstupní soubor
1.jpg


nebližší soused
5.jpg


k-nejbližší soused
6.jpg


minimální vzdálenost

7.jpg

K-means v Matlabu:

 

labels = kmeans(xnorm,N);

 

V situaci, že shluk přjde o všechny obrazy Matlab vypisuje error.

Abychom tomu předešli, lze pro tyto případy definovat jiné chování:

labels = kmeans(xnorm,N,'emptyaction', 'singleton');

 


Úkol:

Klasifikujte objekty na následujícím obrázku pomocí k-means

http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/zdo/lesson8/objects.gif

 

Použít můžete funkci pro vykreslení nově olabelovaných dat

 

http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/zdo/lesson8/showLabels.m

 

 

Další pomůcka

bwlabel

popis = regionprops(iml,'All');

bound = bwboundaries(iml);

 

 

 

Analýza pohybu

vstupní framy
12.jpg

11.jpg

rozdílový obraz

9.jpg

akumulativní rozdílový obraz
10.jpg


detekce pomocí významných bodů (Harrisův operátor)

8.jpg

příklady matlab, adaboost

úkoly:

1) načtěte množinu bodů c1,c2 a c3, spojte je a proveďte rozdělení těchto bodů do 3 shluků pomocí funkce clusterdata

2) naprogramujte metodu rozpoznávání pomocí nejbližšího souseda a k-nejbližšího souseda

3) metody otestujte na vámi zvolených datech