Přejít na obsah

Popis objektů

 

Vstup: binární obraz 

Výstup: binární obraz, vektor příznaků

Cíl: popsat objekty čísly

Identifikace oblastí


původní obraz identifikace pomocí vybrán největší objekt

1) Io=bwlabel(I); Ip=double(Io==1);
1.jpgbwlabel.jpgprah.jpg

2.jpgbwlabelprah1.jpg

Popis na základě hranice


Freemanův řetězový kód

Délka

Přímost hranice

Popis posloupností segmentů

iml = bwlabel(double(img~=0));
bound = bwboundaries(iml);

Popis na základě tvaru

Popis=regionprops(Ip,'All');

imfeature - podobné, ale zastaralé


Velikost

1) pocet bodu =6858

2) pocet bodu =4838

Eulerovo číslo

1) Eulerovo cislo =-1

2) Eulerovo cislo =0

Projekce výška, šířka

projekce


projekce

Výstřednost

1) vystrednost =9.032096e-001

2) vystrednost =8.755781e-001

Směr

1) smer =4.604064e+001

2) smer =8.971430e+001


Nekompaktnost

Momentový popis

1)

obecny moment 00 =6858
obecny moment 10 =435389
obecny moment 01 =587543
centralni moment 00 =6858
centralni moment 11 =6858
normovany centralni moment 11 =4.045577e-016

2)

obecny moment 00 =4838
obecny moment 10 =390869
obecny moment 01 =319938
centralni moment 00 =4838
centralni moment 11 =4838
normovany centralni moment 11 =6.217108e-019

Hu's moments

http://en.wikipedia.org/wiki/Image_moment#Rotation_invariant_moments

video

http://www.youtube.com/watch?v=O-hCEXi3ymU

implementace v Matlabu

http://limitless-thoughts.blogspot.cz/2011/05/hus-seven-moments-invariant-matlab-code.html

 


Konvexní obal

 konvexkonvex2


příklady: Matlab momenty
Otazky v testu 4: Metody segmentace, metody popisu, příklady na algoritmus barvení a freemanův řetězec

Úkoly:

1) Naprogramujte algoritmus popisu objektu pomocí Freemanova řetězového kódu. Pomocí dilatace a čtyřokolí vytvořte hranici binárního objektu, nalezněte bod hranice nejvíce vpravo a dole, a po té procházejte celou hranici a vytvoře Freemanův řetězový kód.